Zajęcia korekcyjne — Poradnia Psychologiczna w Świdnicy

Zajęcia korekcyjne

Prawidłowy rozwój dziecka pod każdym aspektem jest bardzo istotny, dlatego nauczyciele początkowo w etapie nauczania zintegrowanego, a w późniejszym czasie także w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich powinni przykładać się do tego, aby ich podopieczni rozwijali się w sposób odpowiedni. Niektóre dzieci już od pierwszych lat życia wykazują wady postawy, które często przyczyniają się do tego, że są odpychane przez swoich rówieśników i traktowane przez nich jako gorsze i nie zasługujące na szacunek. Zadaniem nauczyciela jest zwalczanie takich nieprzyjemnych sytuacji, co odbywa się często poprzez korzystanie z pomocy specjalisty, w tym przypadku najczęściej pracującego w pobliskiej poradni pedagogicznej. Bardzo często w sytuacjach, gdy dziecko reprezentuje znaczącą wadę postawy, jego rodzic po konsultacji z pedagogiem szkolnym udaje się do poradni pedagogicznej, gdzie dziecku udzielana jest pomoc przez terapeutę. Zajęcia korekcyjne mogą odbywać się indywidualnie, co oznacza, że uczestniczy w nich wyłącznie jedno dziecko lub grupowo, co jest zdecydowanie częściej oferowane przez poradnie pedagogiczne, kiedy spotykają się dzieci reprezentujące tę samą wadę postawy.

Speak Your Mind

*