Opinia dziecka z problemami w nauce — Poradnia Psychologiczna w Świdnicy

Opinia dziecka z problemami w nauce

Dziecko, które przejawia problemy w nauce, na przykład nie potrafi przyswoić sobie tych umiejętności oraz tej wiedzy, którą jego koledzy z klasy posiadają już utrwaloną, powinno zostać poddane opiece pedagoga, ponieważ możliwe, że charakteryzuje go problem w nauce, który w późniejszym etapie może być przyczyną kolejnych zaburzeń. Początkowo dziecko takie korzysta z pomocy pedagoga szkolnego, a następnie, po jego konsultacji z rodzicami dziecka oraz zasugerowaniu przez pedagoga skorzystania z pomocy bardziej zaawansowanych specjalistów, dziecko wraz ze swoimi rodzicami udaje się do poradni pedagogicznej. Jeżeli problem zostanie przez specjalistów w niej pracujących rozwiązany, dziecku wydaje się opinię na temat tego, że charakteryzują go problemy w nauce. Jest to bardzo ważny dokument, który powinien być respektowany przez każdą szkołę, a dziecko, które go posiada, powinno liczyć na większe zrozumienie oraz wyrozumiałość ze strony nauczycieli. W takim przypadku dziecko bardzo często rozwija się indywidualnie, według ustalonego wyłącznie dla niego programu nauczania, jednak ważne jest, aby sporo czasu przebywał także jak inne dzieci ze swoimi rówieśnikami w szkole.

Speak Your Mind

*