Poradnia Psychologiczna w Świdnicy —

Opinia dziecka z problemami w nauce

Dziecko, które przejawia problemy w nauce, na przykład nie potrafi przyswoić sobie tych umiejętności oraz tej wiedzy, którą jego koledzy z klasy posiadają już utrwaloną, powinno zostać poddane opiece pedagoga, ponieważ możliwe, że charakteryzuje go problem w nauce, który w późniejszym etapie może być przyczyną kolejnych zaburzeń. Początkowo dziecko takie korzysta z pomocy pedagoga szkolnego, [...]

Płeć dziecka a skuteczność pomocy pedagoga

Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki przechodzą poszczególne etapy rozwoju, warto jednak pamiętać, że obie płci rozwijają się już od pierwszych lat swojego funkcjonowania w zdecydowanie inny sposób. Dziewczynki od samego początku charakteryzują się większą delikatnością oraz wzajemnym zrozumieniem niż chłopcy, którzy skupiają się przede wszystkim na szczegółach związanych ze sferą wiedzy lub techniki. Obie płci [...]

Rozpoznanie dysgrafii

Rola nauczyciela w szkole nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy swoim uczniom, lecz powinna opierać się także na sprawowaniu opieki w zakresie ich rozwoju, zarówno edukacyjnego, jak i osobowościowego. Szkoła jest tym miejscem, w którym dziecko nie tylko uczy się poszczególnych zachowań, lecz przede wszystkim umiejętności z zakresu nauki, które przydadzą mu się później. [...]

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Dzieci niepełnosprawne bardzo często chodzą do tej samej szkoły, co dzieci zdrowe, w związku z czym przebywają z rówieśnikami, jednak ich kontakty z nimi często są bardzo ograniczone. Dzieci takie czują, że są inne, gorsze, czasami nie potrafią bawić się tak, jak ich rówieśnicy, co rodzi problemy przede wszystkim o podłożu psychicznym. Poradnie pedagogiczne bardzo [...]

Indywidualny tok nauczania

Szkoła jest miejscem, w którym problemy psychiczne, fizyczne oraz emocjonalne dziecka są bardzo trudne do ukrycia. Nauczyciel w przypadku, gdy u danego ucznia tylko je spostrzeże, powinien zaingerować w ich rozwijanie się, aby nie stanowiły dla dziecka coraz to większego problemu. Bardzo ważne dla młodych osób jest spełnianie się w edukacji, przyswajanie sobie wiedzy oraz [...]