Sunday, 3/7/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Fundacja rozwoju dzieci

Post by relatedRelated post

Kłopoty potomstwa bez rodziców – pomoc dla rodzin zastępczych
Jednym z najistotniejszych zadań, które stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie uspokajającego, pewnego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Wiąże się to z prawem do edukacji, prywatnego rozwoju oraz poszanowania godności każdego potomka. Oczywistym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W momencie jednak, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć lub też działać, państwo, przez swoje instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad dzieckiem do czasu jego pełnoletniości. Zasada taka była realizowana także w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i przeróżnego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne lub też stowarzyszenia – sprawdź Fundacja rozwoju dzieci. Jakość tej opieki bywała w pewnych momentach niezmiernie problematyczna, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

About

Teksty: