Sunday, 3/7/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Geodeta zrid Olsztyn

Post by relatedRelated post

Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, bo będą zajmować się tym wykwalifikowani eksperci. Klienci zgłaszający się do usługi geodezyjne olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane kompleksowo. Na początku geodeci wyznaczeni do danego zlecenia uzyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z PZGiK. Następnie wykonują dokładne mapy do celów projektowych i innego rodzaju opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmują się natomiast uzgodnieniami branżowymi. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na przygotowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, ortofotomapy, pomiary inwentaryzacyjne oraz wykonywanie dowolnych wyrysów. HORYZONT GEODEZJA zajmuje się również opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzenia map w celach sądowych.

About