Sunday, 3/7/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Na co przyznaje się unijne dotacje? Audyty oraz pomoc

Post by relatedRelated post

Na co przydziela się unijne finanse? Audyty i pomoc
Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się pomiędzy innymi z tym, iż stworzony przez nas kraj otrzymuje wielkie dotacje unijne. Niewątpliwie, jak to najczęściej w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, iż nie do końca wiadomo, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Mimo to wypada pamiętać o tym, iż przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej żądają niesłychanie dokładnego rozliczania się z każdej złotówki. Co więcej, każdy beneficjent dotacji musi niemal na każdym kroku informować społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane bądź też w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeśli robisz projekt, zobacz audyt wewnętrzny projektu. Zostaje jednak bez ustanku pytanie, na co te wysokie sumy są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój gospodarczy, kulturalny oraz społeczny. Wiele funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę innowacyjnych, właściwej jakości dróg. Ponadto część z tych pieniędzy służy dopłacie realizacji projektów, których kluczowym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład ludzi niepełnosprawnych.

About

Teksty: