Pogrzeby rembertów

przez | 24/02/2021

W jaki sposób zdobyć zasiłek pogrzebowy? Zakład pogrzebowy pomoże
Śmierć jest po prostu pewna. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Śmierć dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to rolnik, górnik czy osoba realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek żałobny. Oczywiście taki zasiłek należy się rodzinie martwego, a konkretnie mówiąc osobie, jaka pokryła koszty pogrzebu. Taki zasiłek pogrzebowy należy się potomkom, wnukom, rodzeństwu, małżonkowi, rodzicom. Zasiłek pogrzebowy jest zwrotem wydatków powiązanych z pochówkiem martwego. Kto ma prawo pozyskać zasiłek rodzinny? Niektórzy z nas mylnie sugerują, iż zasiłek rodzinny przysługuje tylko oraz wyłącznie figurom z rodziny zmarłego. Jest to niedobre stwierdzenie. Taki zasiłek pogrzebowy wypłacany jest również innym osobo, które nie są w żaden sposób spokrewnione ze zmarłym. Jeżeli wydatki pogrzebu pozostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wówczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może naruszać wskazanej kwoty. W przypadku, gdy koszty pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione wówczas wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym niemniej jednak określonej ustawowo sumy. W przypadku, kiedy koszty pokrywane są przez znacznie więcej aniżeli jedną osobę wtenczas zasiłek pogrzebowy jest rozdzielany proporcjonalnie do poniesionych kosztów. W przypadku niedostarczenia niezbędnych pism niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku, co podkreśla Pogrzeby rembertów. Musimy w takim razie zapoznać się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu. Niestety wykonanie takich zadań połączonych z formalnościami jest czasochłonne, skutkiem tego odpowiedniej wszystko załatwić przez zakład pogrzebowy.