Saturday, 25/6/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Pomoc psychologiczna Lublin

Post by relatedRelated post

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja przeważnie kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z znaczącą ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to faceci bywają bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to należyty przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej niezmiernie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się jedynie tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About